הצה"ר אוסטרליה, חוברת כרוזים ופרסומים שונים

01.01.1948 - 31.12.1966

סימול התיק : ג 12 - 45

שייך לארכיון: הצה"ר אוסטרליה
סוג התאריך: שנה נכונה