דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 61-70 מתוך 72 פריטים

ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 10/01/1947
עד תאריך: 11/02/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 4/ 9
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, חוזרים ופרסומים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 4/ 10
סימול ג 7 - 5/ 1
סימול ג 7 - 5/ 2
סימול ג 7 - 5/ 3
סימול ג 7 - 5/ 4
סימול ג 7 - 5/ 5
סימול ג 7 - 6/ 1