דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 51-60 מתוך 72 פריטים

ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף רומניה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 10/08/1947
עד תאריך: 10/08/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 3/ 31
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף שבדיה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 07/03/1947
עד תאריך: 17/01/1950
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 3/ 32
סימול ג 7 - 4/ 1
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם מאיר גרוסמן מצב החומר: סרוק
מתאריך: 25/04/1948
עד תאריך: 03/06/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 4/ 2
סימול ג 7 - 4/ 3
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם מרדכי כץ מצב החומר: סרוק
מתאריך: 31/01/1947
עד תאריך: 04/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 4/ 4
סימול ג 7 - 4/ 5
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם יוסף קלארמן מצב החומר: סרוק
מתאריך: 06/06/1948
עד תאריך: 02/03/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 4/ 6
סימול ג 7 - 4/ 7
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם מירון שסקין מצב החומר: סרוק
מתאריך: 27/01/1947
עד תאריך: 08/04/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 4/ 8