דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 31-40 מתוך 72 פריטים

ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף ברזיל מצב החומר: סרוק
מתאריך: 23/01/1947
עד תאריך: 19/08/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 3/ 11
סימול ג 7 - 3/ 12
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף הולנד מצב החומר: סרוק
מתאריך: 28/06/1948
עד תאריך: 08/07/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 3/ 13
סימול ג 7 - 3/ 14
סימול ג 7 - 3/ 15
סימול ג 7 - 3/ 16
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף מקסיקו מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/01/1947
עד תאריך: 11/06/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 3/ 17
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף סין מצב החומר: סרוק
מתאריך: 08/01/1947
עד תאריך: 20/05/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 3/ 18
סימול ג 7 - 3/ 19
סימול ג 7 - 3/ 20