דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 21-30 מתוך 72 פריטים

סימול ג 7 - 3/ 1
סימול ג 7 - 3/ 2
סימול ג 7 - 3/ 3
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף איטליה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 08/12/1946
עד תאריך: 01/12/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 3/ 4
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף אנגליה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 08/08/1946
עד תאריך: 07/06/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 3/ 5
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף ארה"ב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 11/11/1946
עד תאריך: 30/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 3/ 6
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף ארה"ב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 06/01/1948
עד תאריך: 01/06/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 3/ 7
סימול ג 7 - 3/ 8
סימול ג 7 - 3/ 9
סימול ג 7 - 3/ 10