דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 11-20 מתוך 72 פריטים

סימול ג 7 - 2/ 2
סימול ג 7 - 2/ 3
סימול ג 7 - 2/ 4
סימול ג 7 - 2/ 5
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, ועדת התיאום - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 15/05/1946
עד תאריך: 14/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 2/ 6
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, פארטיי-ראט - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/04/1947
עד תאריך: 15/05/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 2/ 8
סימול ג 7 - 2/ 9
סימול ג 7 - 2/ 10