דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 72 פריטים

ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, תזכירים, דו"חות, החלטות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 29/05/1946
עד תאריך: 26/04/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 1/ 1
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, גילויי דעת לעתונות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 24/01/1945
עד תאריך: 13/04/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 1/ 2
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, חוזרים באידיש מצב החומר: סרוק
מתאריך: 05/11/1946
עד תאריך: 15/10/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 1/ 3
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, חוזרים באנגלית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 05/11/1946
עד תאריך: 26/04/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 1/ 4
סימול ג 7 - 1/ 5
סימול ג 7 - 1/ 6
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, ביולטין באידיש מצב החומר: סרוק
מתאריך: 18/02/1947
עד תאריך: 25/04/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 1/ 7
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, ביולטין בצרפתית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 23/05/1947
עד תאריך: 23/05/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 7 - 1/ 8
סימול ג 7 - 1/ 9
סימול ג 7 - 2/ 1