ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, תזכירים, דו"חות, החלטות

29.05.1946 - 26.04.1948

סימול התיק : ג 7 - 1/ 1

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג7 _ 1_1.pdf הורדת קובץ

תוכן

החלטות הועידה העולמית של הצה"ר בבזל בנושא הצורך בהקמת ממשלה
זמנית בארץ ישראל, תכנית החלוקה, שאלת עבר הירדן, ועידת לונדון,
שימוש באלימות נגד השלטון הבריטי, היחסים עם ההסתדרות הציונית,
אחדות העם היהודי, דרישה להחזיר את גולי אפריקה מאריתריאה, עליה,
עניני ארגון וכספים, התיישבות.
סיכום מסיבת עתונאים של הצה"ר לגבי היערכות התנועה באירופה.
תזכיר בנושא החרם על סחורות בריטיות.
החלטות המועצה העולמית של הצה"ר בפריס בנושא מטרת הציונות,
ביקורת על תכנית החלוקה, קריאה להקים ממשלה יהודית זמנית,
הפעילות האנטי רביזיוניסטית מצד האקזקוטיבה הציונית, קריאה למאמץ
מלחמתי למען ארץ ישראל, הגיוס, צורך ביצירת צבא עברי, עקרונות
תכנית חברתית, עניני ארגון וכספים.
כולל מסמכים באידיש וצרפתית.