דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 81-90 מתוך 135 פריטים

הצ"ח משרד מדיני י-ם, התכתבות עם ערי ז'בוטינסקי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 26/01/1941
עד תאריך: 05/10/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 12/ 1
הצ"ח משרד מדיני י-ם, התכתבות עם תמר ז'בוטינסקי-קופ מצב החומר: סרוק
מתאריך: 20/07/1941
עד תאריך: 12/07/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 12/ 2
הצ"ח משרד מדיני י-ם, התכתבות עם לוי יונגסטר מצב החומר: סרוק
מתאריך: 10/01/1941
עד תאריך: 07/03/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 12/ 3
הצ"ח משרד מדיני י-ם, התכתבות עם דר' זאב פון-ויזל מצב החומר: סרוק
מתאריך: 24/04/1941
עד תאריך: 25/06/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 12/ 4
סימול ג 6 - 12/ 5
סימול ג 6 - 12/ 6
הצ"ח משרד מדיני י-ם, התכתבות עם קטי קפלן מצב החומר: סרוק
מתאריך: 18/09/1942
עד תאריך: 28/09/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 12/ 7
סימול ג 6 - 12/ 8
הצ"ח משרד מדיני י-ם, התכתבות עם אישים שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 06/03/1941
עד תאריך: 24/02/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 12/ 9