דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 71-80 מתוך 135 פריטים

הצ"ח משרד מדיני י-ם, מוסדות הצבא הבריטי - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 15/06/1941
עד תאריך: 06/07/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 8/ 7
סימול ג 6 - 9/ 1
סימול ג 6 - 9/ 2/ 1
סימול ג 6 - 9/ 2/ 2
סימול ג 6 - 10/ 1
הצ"ח משרד מדיני י-ם, התכתבות עם מערכת עתון המשקיף מצב החומר: סרוק
מתאריך: 20/02/1941
עד תאריך: 29/04/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 10/ 2
סימול ג 6 - 10/ 3
הצ"ח משרד מדיני י-ם, התכתבות בענין אסירים ועצורים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 11/10/1940
עד תאריך: 20/01/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 11/ 1
הצ"ח משרד מדיני י-ם, אסירים יהודים - התכתבות כללית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 27/01/1941
עד תאריך: 14/03/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 11/ 2