דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 61-70 מתוך 135 פריטים

סימול ג 6 - 7/ 4
סימול ג 6 - 7/ 6
הצ"ח משרד מדיני י-ם, גופים שונים - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 12/12/1940
עד תאריך: 01/02/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 7/ 7
הצ"ח משרד מדיני י-ם, הנציב העליון - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 18/05/1942
עד תאריך: 06/02/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 8/ 1
סימול ג 6 - 8/ 2
סימול ג 6 - 8/ 4
הצ"ח משרד מדיני י-ם, משרדי ממשלה שונים - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 02/12/1941
עד תאריך: 24/07/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 8/ 5
הצ"ח משרד מדיני י-ם, משטרת א"י - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 18/08/1940
עד תאריך: 01/07/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 8/ 6