דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 31-40 מתוך 135 פריטים

הצ"ח משרד מדיני י-ם, מחלקה לעזרה הדדית - דו"ח פעולה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1942
עד תאריך: 31/12/1942
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 4/ 5
הצ"ח משרד מדיני י-ם, התכתבות עם מרכז הצ"ח בתל-אביב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 13/01/1941
עד תאריך: 25/02/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 4/ 7/ 1
סימול ג 6 - 4/ 7/ 2
סימול ג 6 - 5/ 1/ 1
הצ"ח משרד מדיני י-ם, סניף חיפה - ביולטין פנימי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/11/1941
עד תאריך: 30/11/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 5/ 1/ 2
סימול ג 6 - 5/ 2/ 1
הצ"ח משרד מדיני י-ם, סניף ירושלים - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 06/03/1942
עד תאריך: 24/11/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 5/ 2/ 2
הצ"ח משרד מדיני י-ם, סניף נתניה - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 22/12/1941
עד תאריך: 26/02/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 5/ 3
סימול ג 6 - 5/ 4