דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 21-30 מתוך 135 פריטים

הצ"ח משרד מדיני י-ם, נשיאות הצ"ח לונדון - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 30/03/1940
עד תאריך: 29/12/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 3/ 11/ 1
הצ"ח משרד מדיני י-ם, נשיאות הצ"ח לונדון - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 08/01/1942
עד תאריך: 29/11/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 3/ 11/ 2
הצ"ח משרד מדיני י-ם, נשיאות הצ"ח לונדון - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 08/01/1944
עד תאריך: 13/11/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 3/ 11/ 3
סימול ג 6 - 3/ 12
הצ"ח משרד מדיני י-ם, קרן תל-חי - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 26/02/1941
עד תאריך: 18/03/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 3/ 13
הצ"ח משרד מדיני י-ם, בית הדין העליון - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 20/05/1941
עד תאריך: 30/11/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 4/ 1
סימול ג 6 - 4/ 2/ 1
הצ"ח משרד מדיני י-ם, הוועד העליון - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 19/03/1941
עד תאריך: 13/06/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 4/ 2/ 2
סימול ג 6 - 4/ 3
הצ"ח משרד מדיני י-ם, ועדת הכספים - התכתבות עם שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 28/10/1941
עד תאריך: 28/11/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 4/ 4