דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 11-20 מתוך 135 פריטים

הצ"ח משרד מדיני י-ם, הסתדרות אחדות ישראל - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 26/01/1941
עד תאריך: 06/05/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 3/ 2
הצ"ח משרד מדיני י-ם, שלטון בית"ר א"י - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 07/10/1941
עד תאריך: 22/09/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 3/ 3
סימול ג 6 - 3/ 4
הצ"ח משרד מדיני י-ם, ברית החייל בא"י - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 02/04/1941
עד תאריך: 09/05/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 3/ 5
הצ"ח משרד מדיני י-ם, ברית החשמונאים בא"י - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1941
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 3/ 6
סימול ג 6 - 3/ 7
סימול ג 6 - 3/ 8/ 1
סימול ג 6 - 3/ 8/ 2
הצ"ח משרד מדיני י-ם, מוזיאון בית"ר - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 17/02/1942
עד תאריך: 07/05/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 3/ 9
הצ"ח משרד מדיני י-ם, נשיאות הצ"ח ארה"ב - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 03/04/1941
עד תאריך: 27/05/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 3/ 10