הצ"ח משרד מדיני י-ם, ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית

24.01.1946 - 12.07.1946

סימול התיק : ג 6 - 16/ 6

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג6- 16_6.PDF הורדת קובץ

תוכן

תצהירים בכתב מאת הצ"ח. הוגשו לוועדה באמצעות סגן מזכיר המדינה
של משרד החוץ הבריטי, 24.1.46, בעקבות התנגדות הצ"ח להופיע בפניה
תזכיר שהוגש לנציגי ועדת האו"ם על בעית עבר הירדן (ללא תאריך)
דיונים בקשר לפעילות הוועדה בקונגרס האמריקאי, מתוך רשומות
הקונגרס.