הצ"ח משרד מדיני י-ם, הנציב העליון - התכתבות

18.05.1942 - 06.02.1946

סימול התיק : ג 6 - 8/ 1

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

בנושא הפליטים העצורים בעתלית. תיאומי פגישות.
בתיק גם: פרוטוקול השיחה בין הנציב העליון בארץ ישראל, לורד
גורט, לבין ד"ר אריה אלטמן מתאריך 9.11.44. טפסים להחתמת אזרחי
ארה"ב על עצומה לנציב העליון בנושא פתיחת שערי א"י לעלייה יהודית
וזכות היהודים להקים בית לאומי בא"י. וטופס להחתמת אזרחי ארה"ב
על עצומה לחברי הקונגרס האמריקאי בנושא קריאה לממשלת בריטניה
למלא את חובתה תחת המנדט ולהביא להקמת בית לאומי יהודי בא"י.