הצ"ח משרד מדיני י-ם, התכתבות של ועדת הגיוס המרכזית של הצ"ח במלחמת העולם השניה

07.05.1941 - 01.11.1944

סימול התיק : ג 6 - 15/ 1/ 2

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג6- 15_1_2.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות מחלקת הגיוס של הצ"ח עם אישים וגופים שונים בממשל
ובישוב בנוגע לנוהלי גיוס חברי תנועה לצבא ושחרורם. כולל: תזכיר
של ארגון יבנה ויודפת מוגש לסינט האוניברסיטה העברית, מכתבי
חיילים, העתקי מברקים של דר' אלטמן אל חיילי הבריגדה והשלטון
הבריטי, מכתב אל משה שרתוק בענין מטרת הקמת הבריגדה.
מכתבי מועמדים לגיוס וחיילים אל קצין הגיוס, מנחם ארבר.
מכתב ארבר אל שלטון בית"ר בענין תקציבי המחלקה לעניני הצבא מיום
1.11.44. כרוז קריאה לגיוס. שאלוני הרשמה למתגיסים.