הצ"ח משרד מדיני י-ם, נציגות ממשלת פולין בגולה - תזכירים

01.01.1942 - 31.12.1945

סימול התיק : ג 6 - 9/ 2/ 1

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

תוכן

תזכירים בנושא הצורך בהקמת מדינה יהודית וצבא עברי, השמדת יהודי
אירופה ונושא הפליטים, היחס לערבים והרצון לשיתוף פעולה עם
הממשלה הפולנית (בעברית ופולנית).