הצ"ח משרד מדיני י-ם, מוסדות הצבא הבריטי - התכתבות

15.06.1941 - 06.07.1944

סימול התיק : ג 6 - 8/ 7

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות עם שר המדינה הבריטי בקהיר בנושא חשיבות גיוס יהודי ארץ
ישראל לצבא הבריטי, הבהרת מהות הצ"ח, בקשה לטיפול בנושא דוד
רזיאל. התכתבות עם מפקד הכוחות הבריטיים בא"י בנושא גזר דין מוות
שהוטל על מתתיהו שמואלביץ' ורפאל בירנבאום.
ברכות לגופים שונים של הצבא הבריטי על הנצחונות במלחמת העולם
השנייה.