הצ"ח משרד מדיני י-ם, משרדים של מושלי מחוזות - התכתבות

06.01.1941 - 13.10.1942

סימול התיק : ג 6 - 8/ 4

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות עם מושלי מחוזות חיפה, ירושלים, לוד, רמלה. בנושא הועידה
העולמית של הצ"ח שתיערך בא"י, וברכות שונות.

מילות מפתח