הצ"ח משרד מדיני י-ם, גופים שונים - התכתבות

12.12.1940 - 01.02.1946

סימול התיק : ג 6 - 7/ 7

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות עם: אגודת הסטודנטים של הטכניון, ארגון שומרים עבריים
כללי בארץ ישראל, בית הספרים הלאומי, הארכיון הציוני המרכזי,
הסתדרות המורים בא"י, התאגדות העתונאים בא"י, התאחדות בני הישוב,
המועצה הארצית להשלטת העברית, חברת אשלג א"י, הוצאת הספרים חזון,
מועצה מקומית רמת גן, עיריית תל אביב, הקרן הקימת, ועד עדת
הספרדים בירושלים.
בתיק גם: עקרונות ארגון 'עובדי ישראל' (בשפה הגרמנית). הצעה
לתיקונים בהנהלת מערכת החינוך של כנסת ישראל בא"י. תקנות להשלטת
השפה העברית בישוב.