הצ"ח משרד מדיני י-ם, מפלגות וגופים פוליטיים - התכתבות

01.01.1941 - 31.12.1946

סימול התיק : ג 6 - 7/ 4

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות עם ההסתדרות העולמית אגודת ישראל בנושא הצלת יהודי
אירופה ; עם ברית הציונים הכלליים בארץ ישראל בנושא החלטות
המועצה הארצית של ברית הציונים הכלליים בא"י מתאריך 7.1.42 לגבי
הבעיה היהודית ושאלת א"י ; עם המרכז העולמי של הסתדרות המזרחי
בנושא שלמות א"י ; ועם מרכז התאחדות התימנים בא"י בנושא הבחירות
לאסיפת הנבחרים לכנסת ישראל.