הצ"ח משרד מדיני י-ם, הרבנות הראשית והרבנים הראשיים - התכתבות

19.12.1940 - 10.02.1946

סימול התיק : ג 6 - 7/ 3

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: האשמות כנגד שני עסקני הצ"ח ע"י הרבנות הראשית.
בקשות סיוע לשחרור אנשי הצ"ח ממעצר. הידוק הקשר עם יהדות דרום
אפריקה. התכתבות עם מושל מחוז ירושלים בנושא סדרי התפילה ליד
הכותל המערבי. הפרדת עבר הירדן מארץ ישראל.
בתיק גם: הודעה לקהל לגבי נוהל התפילה ליד הכותל.

מילות מפתח