הצ"ח משרד מדיני י-ם, הסוכנות היהודית לא"י - התכתבות

24.06.1941 - 29.10.1946

סימול התיק : ג 6 - 7/ 2

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: בקשות לאישורי עלייה וסרטיפיקטים לאנשי הצ"ח.
חיפושי קרובים. בעיות הקליטה של העולים. אי התייצבות חברי הצ"ח
בפני ועדות הגיוס של הסוכנות היהודית.
בתיק גם: כתבה מעיתון 'המשמר' מתאריך 6.3.44 בנושא ביטול ההסכם
עם הרביזיוניסטים בעניני גיוס. סיכום טענות הצ"ח כלפי הסוכנות
היהודית בנושא חלוקת הסרטיפיקטים.