הצ"ח משרד מדיני י-ם, הועד הלאומי לכנסת ישראל - התכתבות

10.11.1940 - 30.11.1946

סימול התיק : ג 6 - 7/ 1

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: ידיעות על המתרחש בישוב - התנגשויות עם הערבים,
הגיוס לצבא הבריטי, העלייה לארץ ישראל. התכתבות בין הועד הלאומי
לבין מרכז הסתדרות המורים בנושא חוקת העבודה למורים. עמדת הצ"ח
בנושא הצורך בשינוי הרכב הועד הלאומי. מינויים ובקשות אישיות.
פרסומים של הועד הלאומי בנושאים:חוק השבת, המו"מ עם הממשלה
בנושא המעפילים, המצב בסוריה לבנון וא"י, עניני תקציב וכספים,
כנסת ישראל ואגודת ישראל, הגיוס לצבא הבריטי, מכסות עלייה, יחסי
עבודה ופעולת מחלקות הועד הלאומי.
בתיק גם: קטע מיומנו של ברנארד יוסף בעניני הבלגה.
מכתב מתלמידי ביה"ס ביל"ו על סירובם לשלם מס לקרן הקימת ורצונם
להעבירו לקרן תל-חי.