הצ"ח משרד מדיני י-ם, ועדת הכספים - התכתבות עם שונים

28.10.1941 - 28.11.1941

סימול התיק : ג 6 - 4/ 4

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

טיפול בהקמת ועדת ההערכה לקביעת דרגות מס מרכז וגבייתו.
פרוטוקול הישיבה הראשונה של הועדה. דו"ח על פעולת הועדה. רשימת
משלמי המיסים.

מילות מפתח