הצ"ח משרד מדיני י-ם, נציבות בית"ר א"י וקן תל-אביב - התכתבות

11.11.1940 - 03.04.1946

סימול התיק : ג 6 - 3/ 4

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: התפטרות נציב בית"ר, העברת מעפילים בית"רים
מעתלית לכלא עכו, מכתב מאת מנחם בגין בענין גיוס לצבא וקבלת מרות
הנהגת הישוב, תקציב נציבות בית"ר לחודש אוגוסט 1944, רשימת
תורמים של חוג ידידי בית"ר, הזמנות והכנות לאירועים שונים, מכתבי
תודה.