דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 135 פריטים

הצ"ח משרד מדיני י-ם, חוקה ותקנון מצב החומר: סרוק
מתאריך: 13/04/1941
עד תאריך: 21/07/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 1/ 1
סימול ג 6 - 1/ 3
הצ"ח משרד מדיני י-ם, תזכירים לממשלת המנדט מצב החומר: סרוק
מתאריך: 28/04/1941
עד תאריך: 01/01/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 1/ 4
הצ"ח משרד מדיני י-ם, הצהרות והודעות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 09/09/1941
עד תאריך: 31/12/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 1/ 5
הצ"ח משרד מדיני י-ם, דוחו"ת כספיים ומאזנים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/06/1941
עד תאריך: 25/01/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 1/ 6
הצ"ח משרד מדיני י-ם, דוחו"ת כספיים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 1/ 7
הצ"ח משרד מדיני י-ם, הוועד הפועל - חוזרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 10/09/1941
עד תאריך: 11/01/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 2/ 1
הצ"ח משרד מדיני י-ם, מרכז הצ"ח ת"א - חוזרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1942
עד תאריך: 15/02/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 - 2/ 2
סימול ג 6 - 3/ 1