דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 41-50 מתוך 55 פריטים

הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם סנאטורים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/04/1940
עד תאריך: 28/06/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 4/ 13
הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם עובדי משרד המשלחת מצב החומר: סרוק
מתאריך: 31/05/1940
עד תאריך: 05/04/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 4/ 14
הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 17/04/1940
עד תאריך: 10/10/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 4/ 15
סימול ג 5 - 5/ 1
הצ"ח משלחת ארה"ב, הצלת יהודי אירופה - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 28/03/1940
עד תאריך: 01/12/1942
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 5/ 3
סימול ג 5 - 5/ 4
הצ"ח משלחת ארה"ב, הקמת צבא עברי - הצעות, תכניות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1940
עד תאריך: 01/08/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 5/ 5
הצ"ח משלחת ארה"ב, הקמת צבא עברי - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 28/05/1940
עד תאריך: 31/07/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 5/ 6