דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 21-30 מתוך 55 פריטים

הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם הג'וינט, ניו יורק מצב החומר: סרוק
מתאריך: 23/05/1940
עד תאריך: 19/07/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 3/ 1
הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם מוסדות ממשלתיים בארה"ב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/05/1940
עד תאריך: 25/02/1942
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 3/ 2
הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם מוסדות ממשלתיים בקנדה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 09/06/1940
עד תאריך: 17/07/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 3/ 3
סימול ג 5 - 3/ 4
הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם שגרירויות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 29/03/1940
עד תאריך: 23/09/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 3/ 5
סימול ג 5 - 3/ 6
הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם תחנת השידור WINS מצב החומר: סרוק
מתאריך: 13/05/1940
עד תאריך: 21/07/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 3/ 7
הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/04/1940
עד תאריך: 06/08/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 3/ 8
סימול ג 5 - 4/ 1
הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם אליהו בן חורין מצב החומר: סרוק
מתאריך: 07/05/1940
עד תאריך: 18/03/1942
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 4/ 2