הצ"ח משלחת ארה"ב, חלקי מכתבים ופרסומים של גופים שונים

01.01.1940 - 31.12.1940

סימול התיק : ג 5 - 6/ 2

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

קטעי מכתבים לגבי אפליית הרביזיוניסטים בחלוקת כספים ע"י הקרנות
הציוניות, טיפול בבקשות אישיות.
פרסומים של הועדה להגנת אמריקה ע"י סיוע לבנות הברית לגבי מהלך
המלחמה וצעדים שיש לנקוט.

מילות מפתח