הצ"ח משלחת ארה"ב, הקמת צבא עברי - הסכם עם מרדכי משיח בענין איסוף כספים למען הקמת צבא עברי

03.07.1940 - 18.07.1940

סימול התיק : ג 5 - 5/ 7

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הסכם בין משלחת הצ"ח בארה"ב לבין מרדכי משיח לגבי איסוף כספים
למען תכנית הקמת צבא עברי.
התכתבות לגבי ערבות שניתנה למרדכי משיח לשם עשיית עסקים עם הצ"ח.