הצ"ח משלחת ארה"ב, אפלייה החלוקת הקרנות הציוניות - התכתבות

23.05.1940 - 23.05.1940

סימול התיק : ג 5 - 5/ 4

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

ביקורת על חלוקה בלתי שווה וצודקת של כספי הקרנות הציוניות
ואפליית הרביזיוניסטים.