הצ"ח משלחת ארה"ב, הצלת יהודי אירופה - התכתבות

28.03.1940 - 01.12.1942

סימול התיק : ג 5 - 5/ 3

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: פעילות הסברה ותעמולה לשם הצלת יהודי אירופה.
עריכת מפעל להצלת פליטים ואיסוף כספים. מכתבי תודה על סיוע
למפעל. ביקורת על כי ארגונים שונים עוסקים בסיוע והצלת פליטים
יהודים. סקירה על בעית הפליטים והצעה לטיפול. עניני ויזות.
דיווח על הסכם רוסיה וליטא לגבי היתר מעבר לפליטים יהודים מליטא
דרך רוסיה. בקשות אישיות. דיווח על פרשת סטרומה.
ביקורת על מניעת סיוע מעתונאים רביזיוניסטים ע"י הועדה למען
עתונאים יהודים פליטים בליטא. רשימת פליטים שנשלחו ממחנות גיור
וריסבלאט בצרפת למקום בלתי ידוע.
טפסי בקשת ויזה לארה"ב, אישורים שונים על הכנסה, כתבי התחייבות
מימון. רשימות שמות, תאריכי לידה וכתובות.
כולל מסמכים ברוסית, צרפתית, גרמנית ואידיש.