הצ"ח משלחת ארה"ב, אסיפת עם במנהטן סנטר - התכתבות, הודעה לעתונות, דו"ח כספי

23.05.1940 - 10.07.1940

סימול התיק : ג 5 - 5/ 2

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הודעות על קיום אסיפת העם לשם הבעת תמיכה בתכנית להקמת צבא עברי,
בקשות לסיוע בארגון האסיפה.
דברי זאב ז'בוטינסקי וג'ון הנרי פטרסון בנושא הקמת צבא עברי
במסיבת עתונאים לקראת אסיפת העם.
דו"ח כספי של ההוצאות וההכנסות של אסיפת העם במנהטן סנטר.
הודעה לעתונות על אסיפת העם.