הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם סניף דרום אפריקה

12.07.1940 - 26.01.1942

סימול התיק : ג 5 - 2/ 8

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. הרכב הנשיאות ובעיות פנימיות
בין הצ"ח בלונדון והצ"ח בניו יורק.
תזכירים, סקירה והתכתבות בנושא מאמצי סניף הצ"ח ביוהנסבורג
לערוך ועידה ולפעול לפתרון בעיית ההנהגה בתנועה, שנוצרה לאחר
מות זאב ז'בוטינסקי.

מילות מפתח