הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם סניף ארגנטינה

02.02.1940 - 25.09.1944

סימול התיק : ג 5 - 2/ 6

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: בקשה לביקור של זאב ז'בוטינסקי. עניני ארגון.
דיווח על פעילות משלחת הצ"ח בארה"ב בנושא הקמת צבא עברי, תכנית
נורדאו והקמת חזית ציונית מאוחדת. בקשת התערבות לשחרור ערי
ז'בוטינסקי.
כולל מסמך באידיש.