הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם סניפים מקומיים בארה"ב

21.02.1940 - 09.09.1940

סימול התיק : ג 5 - 2/ 4

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. הפעילות למען הקמת צבא עברי.
בקשת תרומות. ארגון מסע הרצאות של זאב ז'בוטינסקי.