הצ"ח משלחת ארה"ב, ידידים אמריקאים של ארץ ישראל יהודית - התכתבות

04.04.1940 - 26.06.1940

סימול התיק : ג 5 - 2/ 3

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. איסוף והעברת כספים. היחסים וחלוקת
תפקידי איסוף הכספים בין שני הגופים לשם סיוע והצלת הפליטים.
חוזר הקורא לתרום כסף לשם העלאת יהודים לארץ ישראל דרך בוקרשט.
הסכם בין הועדה להצלת פליטים של הידידים האמריקנים של ארץ
ישראל יהודית לבין לואיס נסל וסולומון קפלן לגבי ניהול קרן להצלת
פליטים. תכנית עבודה של הקרן.

מילות מפתח