דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 55 פריטים

הצ"ח משלחת ארה"ב, מטרות, חוקה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 13/03/1940
עד תאריך: 31/12/1942
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 1/ 1
הצ"ח משלחת ארה"ב, תכניות עבודה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 13/03/1940
עד תאריך: 31/12/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 1/ 2
הצ"ח משלחת ארה"ב, פרוטוקולים, החלטות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 15/03/1940
עד תאריך: 17/03/1942
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 1/ 3
הצ"ח משלחת ארה"ב, חוזרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 19/07/1940
עד תאריך: 19/09/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 1/ 4
הצ"ח משלחת ארה"ב, תזכירים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 16/04/1940
עד תאריך: 17/10/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 1/ 5
הצ"ח משלחת ארה"ב, זאב ז'בוטינסקי - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 26/03/1940
עד תאריך: 01/08/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 1/ 6
הצ"ח משלחת ארה"ב, מברקים יוצאים - פנקס העתקים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 15/06/1940
עד תאריך: 24/07/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 1/ 7
הצ"ח משלחת ארה"ב, עניני כספים - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 17/04/1940
עד תאריך: 22/04/1942
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 1/ 8
סימול ג 5 - 2/ 1
הצ"ח משלחת ארה"ב, בנק העליה, לונדון - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 17/04/1940
עד תאריך: 29/07/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 5 - 2/ 2