דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 81-90 מתוך 120 פריטים

סימול ג 4 - 21/ 2
סימול ג 4 - 21/ 3
סימול ג 4 - 21/ 4
סימול ג 4 - 21/ 5
סימול ג 4 - 22/ 1
סימול ג 4 - 22/ 2
סימול ג 4 - 23
הצ"ח נשיאות לונדון, חומר הסברה בנושאים שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1935
עד תאריך: 31/03/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 24
הצ"ח נשיאות לונדון, כרוזים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/11/1935
עד תאריך: 15/01/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 25
הצ"ח נשיאות לונדון, קטעי עיתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 26/05/1936
עד תאריך: 13/04/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 26