דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 51-60 מתוך 120 פריטים

סימול ג 4 - 6/ 3
סימול ג 4 - 6/ 4
סימול ג 4 - 6/ 5
סימול ג 4 - 6/ 6
סימול ג 4 - 6/ 7
סימול ג 4 - 6/ 8
הצ"ח נשיאות לונדון, קונגרס היסוד,וינה - שונות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 07/09/1935
עד תאריך: 11/09/1935
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 6/ 9
הצ"ח נשיאות לונדון, התייעצות הצ"ח בוינה - הודעות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 14/10/1936
עד תאריך: 28/10/1936
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 7
סימול ג 4 - 8/ 2