דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 31-40 מתוך 120 פריטים

סימול ג 4 - 4/ 11
סימול ג 4 - 4/ 12/ 1
סימול ג 4 - 4/ 12/ 2
הצ"ח נשיאות לונדון, התכתבות בנושא העפלה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 28/12/1938
עד תאריך: 31/08/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 4/ 13/ 1
הצ"ח נשיאות לונדון, התכתבות בנושא העפלה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/09/1939
עד תאריך: 13/05/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 4/ 13/ 2
סימול ג 4 - 5/ 1
סימול ג 4 - 5/ 2
הצ"ח נשיאות לונדון, התכתבות עם אריה אלטמן מצב החומר: סרוק
מתאריך: 13/06/1936
עד תאריך: 28/04/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 5/ 3
הצ"ח נשיאות לונדון, התכתבות עם בנימין אקצין מצב החומר: סרוק
מתאריך: 10/09/1937
עד תאריך: 25/10/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 5/ 4
הצ"ח נשיאות לונדון, התכתבות עם אליהו בן חורין מצב החומר: סרוק
מתאריך: 14/02/1940
עד תאריך: 28/10/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 5/ 5