דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 21-30 מתוך 120 פריטים

הצ"ח נשיאות לונדון, הצ"ח אוסטריה - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/11/1935
עד תאריך: 21/11/1935
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 4/ 1
הצ"ח נשיאות לונדון, הצ"ח ארץ ישראל - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 06/04/1938
עד תאריך: 16/07/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 4/ 2
הצ"ח נשיאות לונדון, הצ"ח ארה"ב - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/11/1944
עד תאריך: 21/11/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 4/ 3
הצ"ח נשיאות לונדון, הצ"ח בלגיה - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 03/07/1938
עד תאריך: 04/07/1938
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 4/ 4
הצ"ח נשיאות לונדון, הצ"ח דרום אפריקה - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 22/09/1937
עד תאריך: 28/10/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 4/ 5
הצ"ח נשיאות לונדון, הצ"ח יוון מצב החומר: סרוק
מתאריך: 17/10/1938
עד תאריך: 17/10/1938
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 4/ 6
הצ"ח נשיאות לונדון, הצ"ח צ'כוסלובקיה - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 17/11/1937
עד תאריך: 17/11/1937
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 4/ 7
הצ"ח נשיאות לונדון, קרן תל-חי - מכתבים, חוזרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1934
עד תאריך: 31/12/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 4/ 8
הצ"ח נשיאות לונדון, משלחת הנשיאות בג'נבה - הצהרות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1937
עד תאריך: 01/11/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 4/ 9
הצ"ח נשיאות לונדון, משלחת הנשיאות בארה"ב - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 19/05/1940
עד תאריך: 15/10/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 4/ 10