דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 11-20 מתוך 120 פריטים

הצ"ח נשיאות לונדון, - חוזרים בגרמנית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 23/04/1936
עד תאריך: 21/11/1938
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 2/ 2
הצ"ח נשיאות לונדון, - חוזרים באידיש מצב החומר: סרוק
מתאריך: 07/11/1935
עד תאריך: 11/09/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 2/ 3
הצ"ח נשיאות לונדון, חוזרים אל מוסדות הצ"ח והחברים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 26/09/1935
עד תאריך: 11/09/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 2/ 4
הצ"ח נשיאות לונדון, - חוזרים בצרפתית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 29/06/1938
עד תאריך: 28/04/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 2/ 5
סימול ג 4 - 3/ 1
סימול ג 4 - 3/ 2
הצ"ח נשיאות לונדון, מערכות עיתונים - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 15/08/1938
עד תאריך: 21/08/1938
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 3/ 3
הצ"ח נשיאות לונדון, מוסדות שונים - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 16/10/1935
עד תאריך: 24/08/1938
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 3/ 5