דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 111-120 מתוך 120 פריטים

הצ"ח נשיאות לונדון, בית הדין - משפט אברהם אברהמס מצב החומר: סרוק
מתאריך: 26/08/1941
עד תאריך: 12/09/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 30/ 4/ 1
סימול ג 4 - 30/ 4/ 2
סימול ג 4 - 31/ 1
סימול ג 4 - 31/ 2
הצ"ח נשיאות לונדון, שונות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/05/1945
עד תאריך: 31/12/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 31/ 4
סימול ג 4 - 31/ 6