דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 101-110 מתוך 120 פריטים

סימול ג 4 - 28/ 2
סימול ג 4 - 28/ 3
סימול ג 4 - 28/ 5
סימול ג 4 - 28/ 6
הצ"ח נשיאות לונדון, ועד החירום - התכתבות עם שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 07/05/1942
עד תאריך: 18/05/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 28/ 7
הצ"ח נשיאות לונדון, ועד החירום - פרוטוקולים, החלטות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 20/03/1942
עד תאריך: 20/03/1942
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 28/ 8
סימול ג 4 - 30/ 1
סימול ג 4 - 30/ 2
סימול ג 4 - 30/ 3