הצ"ח נשיאות לונדון, קונגרס היסוד, וינה - חוזרים, הנחיות

04.07.1935 - 13.08.1935

סימול התיק : ג 4 - 6/ 2

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הנחיות מינהליות ואירגוניות לבאי הקונגרס.
כולל חוזרים בצרפתית, אידיש וגרמנית.