הצ"ח נשיאות לונדון, התכתבות עם שלמה יעקובי

16.03.1937 - 10.10.1938

סימול התיק : ג 4 - 5/ 9

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

בתיק רק: מכתב לשלמה יעקובי מדוד בן גוריון בנושא הצורך באיחוד
שתי ההסתדרויות הציוניות, והצעת הצ"ח להקים ועדת חירום.

מילות מפתח