הצ"ח נשיאות לונדון, התכתבות עם ערי ז'בוטינסקי

26.04.1939 - 15.05.1939

סימול התיק : ג 4 - 5/ 8

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

בתיק רק: שני מברקים מערי ז'בוטינסקי מלונדון.